Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on FluxRO

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Himeno 270 Whitesmith 99 70 Forge
2 MrSmith 50 Whitesmith 99 70 None
3 Lucionaire 50 Whitesmith 99 70 None
4 Corp 50 Whitesmith 99 70 None
5 Cussons Baby 40 Whitesmith 99 70 Rebellion
6 DOLLY 40 Whitesmith 99 70 RotsCorp
7 Dionysus 40 Whitesmith 99 70 None
8 GerobakRambo 40 Whitesmith 99 70 None
9 A B C 40 Whitesmith 99 70 None
10 nomatherwhatyousaid 30 Whitesmith 99 70 None
11 ketok magic 30 Whitesmith 99 70 None
12 Iseng2Berhadiah 30 Whitesmith 99 70 None
13 MadHao 30 Whitesmith 99 70 None
14 Zera 30 Whitesmith 99 70 Tim Pecinta Hode
15 Asap Rocko 30 Whitesmith 99 70 NOTMUMBLINGRAP
16 Endevour 20 Whitesmith 99 70 None
17 Rudi Tabuti 20 Whitesmith 99 70 IngatMati
18 BOTAK 20 Whitesmith 99 70 Petite Hunter
19 rickygoblok 20 Whitesmith 99 70 PIGNOY
20 ber uang 20 Whitesmith 99 70 None